Tłumaczenia ustne poświadczone (przysięgłe)

Tłumaczenia poświadczone mogą się także odbywać ustnie. Obecność tłumacza podczas wykonywania danej czynności jest wówczas odnotowywana w oficjalnych dokumentach.

Najczęściej wykonuję tłumaczenia poświadczone ustne:

  • w sądach/prokuraturach przy składaniu zeznań, zawiadomień, wyjaśnień;

  • w kancelariach notarialnych: umowy sprzedaży/cesji udziałów, nieruchomości, zakładanie spółek handlowych;

  • w urzędach stanu cywilnego: podpisywanie oświadczeń niezbędnych do zawarcia związku małżeńskiego, uznanie ojcostwa, uroczystości zawarcia związku małżeńskiego.