Tłumaczenie pisemne niepoświadczone (zwykłe)

Tłumaczenie zwykłe obejmuje tłumaczenia tekstów, które nie mają oficjalnego charakteru urzędowego. Tłumaczenia te są najczęściej zamawiane na wewnętrzne potrzeby firmowe lub w celach marketingowych.

Przykłady tłumaczeń:

  • strony internetowe,
  • foldery reklamowe,
  • instrukcje obsługi,
  • DTR,
  • karty charakterystyki,
  • specyfikacje produktowe,
  • prezentacje produktowe i szkoleniowe,
  • oferty przetargowe,
  • zapytania ofertowe,
  • SIWZy.