Parę słów o mnie

Dlaczego język rumuński

Wszyscy mnie pytają: dlaczego akurat rumuński? Zawsze odpowiadam: przez przypadek. Przyznam, że był to bardzo szczęśliwy przypadek: studia na filologii rumuńskiej na UAM w Poznaniu.

Zaraz po obronie pracy magisterskiej (z literatury rumuńskiej), dzięki stypendium z Ministerstwa Nauki, wyjechałam do Klużu-Napoki, gdzie na Uniwersytecie Babeş-Bolyai uczyłam się dalej (kolejne studia magisterskie, tym razem z językoznawstwa rumuńskiego).

Praca

Jeszcze w czasie studiów wzięłam udział w wakacyjnym stażu w Konsulacie Generalnym Rumunii, a później wykonywałam pierwsze drobne zlecenia. W czasie studiów w Rumunii pracowałam w Rumuńsko-Polskiej Izbie Biznesu w Klużu, następnie w firmie Fleisch-Mannschaft (gdzie pełniłam funkcję pełnomocnika Zarządu) i Promedica (Project Manager). Wszędzie tam pracowałam również, a może przede wszystkim, jako tłumacz języka rumuńskiego. Po pracy „etatowej” zajmowałam się wykonywaniem zleceń dla instytucji, biur tłumaczeń i klientów prywatnych (więcej w zakładce Referencje).

A co teraz?

Obecnie prowadzę działalność gospodarczą, czyli przede wszystkim zajmuję się tłumaczeniami. Pobyt i praca w Rumunii była nie tylko okazją do doskonalenia znajomości języka, ale zaowocowała również znajomością kultury i realiów rumuńskich. Dzięki doświadczeniu zdobytemu w trakcie licznych projektów, oraz dzięki współpracy z zespołem polskich i rumuńskich korektorów, zapewniam wysoką jakość tłumaczonych tekstów.

Zawód tłumacza przysięgłego języka rumuńskiego i mołdawskiego wykonuję nieprzerwanie od roku 2009 na podstawie wpisu na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości nr TP/70/09.
Jestem także wpisana do Rejestru Tłumaczy Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT) i posiadam uprawnienia do tłumaczenia tekstów technicznych i specjalistycznych. Od 2017 roku jestem członkiem Związku Zawodowego Tłumaczy Przysięgłych w Polsce.

Specjalizuję się w tłumaczeniach poświadczonych (przysięgłych) pisemnych z zakresu prawa i administracji. Tłumaczę ponadto wszelkiego rodzaju dokumenty urzędowe, firmowe, szkolne, samochodowe i inne (więcej w zakładce “Zakres usług”).

Dlaczego warto mi zlecić tłumaczenie?

Posiadam ponad 10-letnie doświadczenie jako tłumacz przysięgły języka rumuńskiego i mołdawskiego. Jest to moje główne zajęcie zawodowe, do którego podchodzę z pełnym zaangażowaniem i świadomością ciążącej na mnie odpowiedzialności. Pracuję w oparciu o przepisy Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego oraz wytyczne Kodeksu tłumacza przysięgłego. Każdy powierzony mi dokument tłumaczę zgodnie z zasadami sztuki przekładu, ze szczególną starannością językową, bezstronnością i zawsze w ustalonym terminie. Jako tłumacz przysięgły jestem zobowiązana do zachowania tajemnicy zawodowej. Wszystkie fakty i okoliczności, z jakimi zapoznaję się w trakcie tłumaczenia, traktuję jako poufne. Na życzenie podpisuję klauzulę poufności.

Zapraszam do współpracy.