Tłumacz przysięgły i tłumaczenia poświadczone

Tłumaczenia poświadczone to tłumaczenia sporządzane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego.

Poświadczone tłumaczenie pisemne zawsze ma postać papierowego dokumentu opatrzonego urzędową pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie obejmuje nie tylko treść tekstu źródłowego, ale zawiera również opis pieczęci, podpisów, odręcznych adnotacji, ewentualnych zniszczeń bądź uszkodzeń oryginału. Zasady sporządzania takich tłumaczeń zostały przedstawione w Kodeksie tłumacza przysięgłego opracowanym przez Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego 1 strona rozliczeniowa tłumaczenia wierzytelnego zawiera 1125 znaków ze spacjami. Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie, w szczególności litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi. Stronę rozpoczętą liczy się za całą.

Warto zauważyć, że stawki, o których mowa w powyższym rozporządzeniu, stosuje się tylko w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej (§ 1). W przypadku pozostałych Klientów, wynagrodzenie za czynności tłumacza przysięgłego ustalane jest indywidualnie.

Tłumaczenie może być poświadczone zgodność z kopią/skanem dokumentu bądź za zgodność z oryginałem. Jeśli tłumaczenie jest sporządzane z kopii/skanu dokumentu, wówczas wydruk zostanie w sposób trwały dołączony do tłumaczenia. W przypadku tłumaczeń poświadczanych za zgodność z oryginałem, oryginał tekstu źródłowego należy okazać przy zleceniu bądź odbiorze tłumaczenia.

Poświadczone tłumaczenia ustne najczęściej mają miejsce podczas przesłuchań i rozpraw sądowych, wykonywania czynności notarialnych oraz w Urzędach Stanu Cywilnego. Obecność tłumacza jest wówczas odnotowywana w odpowiednich rejestrach, protokołach bądź innych dokumentach urzędowych.


Tłumacz rumuńskiego
Tłumacz rumuńskiego