Dlaczego język rumuński?

Wszyscy mnie pytają: dlaczego akurat rumuński? Zawsze odpowiadam: przez przypadek. Przyznam, że był to bardzo szczęśliwy przypadek: studia na filologii rumuńskiej na UAM w Poznaniu. Zaraz po obronie pracy magisterskiej (z literatury rumuńskiej), dzięki stypendium Ministerstwa Nauki, wyjechałam do Klużu, gdzie na Uniwersytecie Babeş-Bolyai uczyłam się dalej (kolejne studia magisterskie, tym razem z językoznawstwa rumuńskiego).

Praca

Jeszcze w czasie studiów wzięłam udział w wakacyjnym stażu w Konsulacie Generalnym Rumunii, a później wykonywałam pierwsze drobne zlecenia.
W czasie studiów w Rumunii pracowałam w Rumuńsko-Polskiej Izbie Biznesu w Klużu, następnie w firmie Fleisch-Mannschaft (gdzie pełniłam funkcję pełnomocnika Zarządu) i Promedica (Project Manager). Wszędzie tam pracowałam również, a może przede wszystkim, jako tłumacz języka rumuńskiego. Po pracy „etatowej” zajmowałam się wykonywaniem zleceń dla instytucji, biur tłumaczeń i klientów prywatnych (więcej w zakładce Referencje).

A co teraz?

Obecnie prowadzę działalność gospodarczą, czyli przede wszystkim zajmuję się tłumaczeniami. Pobyt i praca w Rumunii była nie tylko okazją do doskonalenia znajomości języka, ale zaowocowała również znajomością kultury i realiów rumuńskich. Dzięki doświadczeniu zdobytemu w trakcie licznych projektów, oraz dzięki współpracy z zespołem polskich i rumuńskich korektorów, zapewniam wysoką jakość tłumaczonych tekstów.
Od 2009 roku jestem tłumaczem przysięgłym języka rumuńskiego i mołdawskiego. Jestem także wpisana do Rejestru Tłumaczy Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT) i posiadam uprawnienia do tłumaczenia tekstów technicznych i specjalistycznych.
Zapraszam do współpracy. W sprawach zleceń proszę o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.